Errekurtsoak eta areak

Bilabideak

Informazio-kabinetea – heziketa
Destinado a la elaboración, diseño y ejecución de material de interés consumerista, así como la divulgación de sus contenidos.

Kabinete juridikoa
Defentsaren eta kontsultetako eta kexetako izapidearen arduraduna, eskubide-profesional talde bat arduratuta.
Kabinete honen funtzioa kontsumitzaileek aurkeztutako kexak tramitatzekoa da, haiek jatorria izanez beren defentsa integrala eginez epailearen bide juridikorantz beharrezkoa izango balitz.